Registrace interního uživatele úřadu

Údaje o uživateli
if (!string.IsNullOrEmpty(value.HelpText)) { }
if (!string.IsNullOrEmpty(value.HelpText)) { }
if (!string.IsNullOrEmpty(value.HelpText)) { }
if (!string.IsNullOrEmpty(value.HelpText)) { }
if (!string.IsNullOrEmpty(value.HelpText)) { }
if (!string.IsNullOrEmpty(value.HelpText)) { }
if (!string.IsNullOrEmpty(value.HelpText)) { }
if (!string.IsNullOrEmpty(value.HelpText)) { }
if (!string.IsNullOrEmpty(value.HelpText)) { }

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím, aby Kancelář veřejného ochránce práv zpracovávala mé osobní údaje - jméno, příjmení, kontaktní údaje (pracovní email, telefon), název instituce/úřadu, kterou zastupuji, tj. údaje nezbytné pro založení uživatelského účtu za účelem přihlášení na vzdělávací akce pořádané v rámci ombudsmanské akademie.  

 

Potvrzuji, že jsem byl(a) poučen(a) o tom, že mám právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, resp. uživatelský účet zrušit. Pokud tak učiním, přestane Kancelář veřejného ochránce moje osobní údaje zpracovávat.

 

Jsem si vědom(a), že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování mých osobních údajů vycházející ze souhlasu, který jsem dal(a) před jeho odvoláním.

Současně podpisem stvrzuji, že jsem byl(a) poučen(a) o svém právu na přístup ke svým osobním údajům, které jsem Kanceláři veřejného ochránce práv poskytl(a), právu na opravu a výmaz svých osobních údajů, právu na přenositelnost svých údajů, právu podat námitku proti zpracování, právu omezit zpracování svých osobních údajů a právu podat stížnost u dozorového orgánu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů

Souhlasím se zpracováním osobních údajů: