Registrace na akci ŠKOLENÍ: Péče o klienty s demencí v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem

Údaje o uživateli
if (!string.IsNullOrEmpty(value.HelpText)) { }
if (!string.IsNullOrEmpty(value.HelpText)) { }
if (!string.IsNullOrEmpty(value.HelpText)) { }
if (!string.IsNullOrEmpty(value.HelpText)) { }
if (!string.IsNullOrEmpty(value.HelpText)) { }
if (!string.IsNullOrEmpty(value.HelpText)) { }
Zeleně podbarvené položky jsou povinné (Všechny položky mimo Vašeho Titulu a Kraje)
Doplňující otázky

Máte-li dotaz k tématu semináře, uveďte jej prosím zde:

Souhlasy

Podáním uvedené přihlášky souhlasím s tím, že Kanceláře veřejného ochránce práv bude zpracovávat mé osobní údaje (dále jen "osobní údaje") v rozsahu jméno, příjmení, název instituce a e-mailová adresa za účelem tvorby prezenční listiny a vydání osvědčení o absolvování vzdělávací akce (bude-li o něj požádáno), a to po dobu jednoho roku od konání vzdělávací akce. Beru na vědomí, že poskytnutí osobních údajů v rozsahu potřebném pro přihlášení na vzdělávací akci je dobrovolné.