Registrace na akci KONFERENCE: Přístupnost a bezbariérové užívání staveb

Údaje o uživateli
if (!string.IsNullOrEmpty(value.HelpText)) { }
if (!string.IsNullOrEmpty(value.HelpText)) { }
if (!string.IsNullOrEmpty(value.HelpText)) { }
if (!string.IsNullOrEmpty(value.HelpText)) { }
if (!string.IsNullOrEmpty(value.HelpText)) { }
if (!string.IsNullOrEmpty(value.HelpText)) { }
Zeleně podbarvené položky jsou povinné (Všechny položky mimo Vašeho Titulu a Kraje)
Doplňující otázky

Máte-li specifické požadavky související s Vaším zdravotním stavem, uveďte je prosím zde:

Souhlasy

Podáním uvedené přihlášky souhlasím s tím, že Kanceláře veřejného ochránce práv bude zpracovávat mé osobní údaje (dále jen "osobní údaje") v rozsahu jméno, příjmení, název instituce a e-mailová adresa za účelem doložení konání akce řídícímu orgánu, a to po dobu dvou let od konání vzdělávací akce. 


Beru na vědomí, že poskytnutí osobních údajů v rozsahu potřebném pro přihlášení na vzdělávací akci je dobrovolné.